O upadłości gospodarczej słów kilka

Upadłość gospodarcza – co to jest?

Jest to narzędzie prawne dostępne dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową.  Nazwa ta jest używana zamiennie z upadłością przedsiębiorstwa, czy upadłością na zasadach ogólnych, ale dotyczy tego samego rodzaju postępowania.

Ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca jest bardziej skomplikowane i kosztowne (niż konsumenckiej), nie zawsze też można liczyć na ostateczne umorzenie długu. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel odpowiada za zobowiązania firmy swoim prywatnym majątkiem. Może ją ogłosić właściciel działalności gospodarczej oraz jego wierzyciel.

 

Jak ogłosić upadłość gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową, spółkę akcyjną, czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może starać się o ogłoszenie upadłości gospodarczej, lecz musi spełniać następujące warunki:

  • być niewypłacalnym, czyli utracić środki do spłacania zobowiązań finansowych (niewypłacalność jest uznawana w momencie, gdy zadłużenie przekracza okres 3 miesięcy),
  • posiadać więcej niż jednego wierzyciela,
  • dysponować majątkiem który umożliwi spłatę kosztów całego postępowania.

Jeżeli któryś z wymienionych z warunków nie zostanie spełniony, wniosek zostanie odrzucony. Natomiast, jeżeli są spełnione warunki to wówczas należy złożyć poprawnie sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego.

 

Skutki ogłoszenia upadłości gospodarczej

Postępowanie może przybrać dwie formy rozwiązania, zależne od sytuacji w jakiej znalazł się właściciel zadłużonej działalności gospodarczej. Może być to plan naprawczy zakładający, iż przedsiębiorca będzie w stanie uregulować powstałe długi dzięki dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jednocześnie właściciel działalności gospodarczej pozostaje w posiadaniu praw do dysponowania swoim majątkiem, jednak kontrolę nad jego działaniami sprawuje nadzorca sądowy. Taką formę rozwiązania może zaproponować tak dłużnik, jak i wierzyciel. Drugim rozwiązaniem jest likwidacja przedsiębiorstwa. W tym przypadku możliwość dysponowania majątkiem właściciela działalności gospodarczej, przechodzi na rzecz syndyka. W praktyce jednak nie każdy przedsiębiorca będzie w stanie ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Jeżeli majątek przedsiębiorcy okaże się zbyt mały, sąd odrzuci wniosek.

 

Podsumowanie

Jako Kancelaria Pomocy Dłużnikom zdajemy sobie sprawę, że każdy przedsiębiorca będący w ciężkiej sytuacji finansowej potrzebuje „pomocnej dłoni”, aby utrzymać oraz w późniejszym terminie rozwinąć swoją działalność, dlatego zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia innych, korzystniejszych  narzędzi prawnych pozwalające na dalsze funkcjonowanie firmy.