Przedawniony dług, czy faktycznie tak jest?

Zobowiązania finansowe polskich przedsiębiorców są wysokie. Część firm nie radzi sobie z terminową spłatą i wpada w spiralę długów. Niektórzy właściciele przedsiębiorstw upatrują ratunku w przedawnieniu długów, tylko czy faktycznie jest to możliwe? Dzisiaj postaramy się przybliżyć zagadnienie i odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań związanych z tym tematem.

 

Zadłużenie polskiego biznesu

Z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że skala zadłużenia polskiego sektora gospodarczego jest ogromna. Z udostępnionych informacji wynika, że rodzime przedsiębiorstwa winne są innych firmom 11,5 mld zł. Najbardziej polskie firmy zadłużone są w bankach, firmach leasingowych, ubezpieczeniowych i windykacyjnych. Na nieuiszczone zobowiązania finansowe czekają także firmy spoza sektora finansowego – właściciele firm mają dużą trudność ze spłatą swoich kontrahentów. Z wyliczeń KRS wynika jasno, że blisko 180 tys. przedsiębiorców jest zadłużonych w hurtowniach oraz firmach, z którymi na co dzień współpracują na łączną kwotę 4, 2 mld zł.

Przytoczone dane świadczą o tym, że zjawisko zadłużenia polskiego biznesu jest realnym problemem i dotyczy wielu osób. Szeroko dostępne kredyty i pożyczki to jednocześnie prosty sposób na zdobycie dodatkowego kapitału na rozwój przedsiębiorstwa – zakup nowego sprzętu, zatrudnienie pracowników czy restrukturyzację. Trudność zaczyna się w momencie, kiedy firma traci płynność finansową, co uniemożliwia spłaty rat czy całego długu. Część firm decyduje się wówczas na rozpoczęcie procedury upadłościowej (tylko w 2021 roku ukazało się 43 576 postępowań tego typu), inne starają się zoptymalizować wydatki. Niektóre zaś szukają innych rozwiązań, takich jak możliwość przedawnienia długu. Czym jednak jest przedawnienie długu?

 

Przedawnienie – pomoc dla zadłużonych przedsiębiorców?

Zacznijmy od tego, że kwestię przedawnienia reguluje Kodeks Cywilny. Definicja, zawarta w art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego, mówi o tym, że „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne". Oznacza to, że uchylenie się od płatności przez dłużnika, jest możliwe. Jak to wygląda w praktyce?

 

Przedawnienie długu – terminy

Ogólny termin, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu upływa po 6 latach. Należy pamiętać, że okres ten liczony jest od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Jak wspomnieliśmy, jest to jedynie ogólna zasada, która nie dotyczy każdej sytuacji i każdego dłużnika. Ustawodawca przewiduje, że okres przedawnienia może wynosić także 3 czy 2 lata oraz rok – chociaż w tym przypadku mowa raczej o długach będących konsekwencją nieopłacenia mandatów.

Trzyletni okres przedawnienia najczęściej dotyczy właśnie właścicieli firm, ponieważ obowiązuje wobec roszczeń powstałych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i płatności okresowych. W tej kategorii mamy więc do czynienia m.in. z karami umownymi przewidzianymi w umowie między kontrahentami, z tytułu zobowiązań wynikających z umowy kredytowej lub pożyczkowej, a także kaucjami. Trzyletni okres przedawnienia dotyczy także zadłużeń z tytułu czynszu, umowy ubezpieczeniowej oraz części zobowiązań podatkowych. Należy też pamiętać o tym, że każdy przypadek jest indywidualny, a my poruszamy tu jedynie ogólne zasady związane z przedawnieniem.

 

Kancelaria antywindykacyjna – jak spłacić długi?

Jako kancelaria antywindykacyjna na co dzień staramy się pomagać naszym klientom poprzez udzielanie porad prawnych oraz obsłudze spraw dotyczących zadłużenia przedsiębiorstw. Pracują dla nas specjaliści z dziedziny ekonomii oraz prawa i finansów – w codziennej praktyce kładziemy nacisk na zapoznanie się z sytuacją finansową firmy oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań w ramach obowiązujących przepisów. Na życzenie klientów pośredniczymy także w negocjacjach z wierzycielami, prowadząc do wypracowania kompromisu.

 

Ulga dla długu

Sytuacja zadłużonej firmy bywa trudna, może negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i często przekłada się na gorsze wyniki finansowe. Uregulowanie spraw związanych z zadłużeniem pozwala na sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem i optymalizację spraw finansowych. Korzystając ze wsparcia kancelarii antywindykacyjnej firmy mogą liczyć na poprawę sytuacji finansowej. Nasze usługi prawne to cały wachlarz działań, które mają na celu opracowanie korzystniejszego modelu biznesowego.

W naszej codziennej pracy zajmujemy się postępowaniami egzekucyjnymi, negocjacjami i pośrednictwem z wierzycielami czy sprawami związanymi z konsolidacją długów. Doradzamy także w przypadku przedawnienia zobowiązań finansowych, o których mowa w powyższym artykule. Zabezpieczenie interesów klienta jest dla priorytetem i wszystkie działania podporządkowujemy tej naczelnej zasadzie.

 

Antywindykacja – pomoc dla zadłużonych firm

Mając na uwadze trudną sytuację finansową zgłaszających się do naszej kancelarii antywindykacyjnej firm, proponujemy rozwiązania i zakres działań dopasowanych do możliwości firm.

Każdego, kto chce podjąć z naszą kancelarią współpracę i korzystać z profesjonalnej obsługi prawnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Pracujemy od poniedziałku do piątku od godz. 7 do godz. 19 tak, żeby każdy z klientów mógł wybrać najdogodniejszą dla siebie porę na rozmowę. Kontaktując się z nami można się umówić na spotkanie, w trakcie którego postaramy się przedłożyć rekomendacje i zaproponować konkretne działania prawne.

Kancelaria antywindykacyna swoją siedzibę ma w Poznaniu przy ul. Kmieca, lecz z naszych usług prawnych korzystają klienci z różnych rejonów Polski. Przeglądając stronę internetową kancelarii zapoznacie się Państwo bardziej szczegółowo z obszarami, w których się specjalizujemy. Przypominamy jednocześnie o prowadzonym przez nas blogu, na którym umieszczamy regularnie wpisy m.in. dotyczące oddłużania.