Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Pomocy Dłużnikom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kmieca 3, kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kancelaria@kancelaria-pomoc.pl.

 

Kancelaria Pomocy Dłużnikom sp. z o.o. niniejszym informuje,

iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Michał Walosiński.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Spółce należy zgłaszać do w/w osoby.

 

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa


adres poczty elektronicznej:

iod.kpd@dpag.pl

 

Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną  przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.  Dane nie będą wysyłane do podmiotów trzecich.

 

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  •  wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

 

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych.