Postępowanie sanacyjne

Strona główna Oferta Restrukturyzacja firm Postępowanie sanacyjne 

Z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które dostępne są dla dłużnika, sanacyjne jest najbardziej sformalizowane i restrykcyjne. Jest to rozwiązanie przez jednych uwielbiane, przez drugich znienawidzone. Jest tak, ponieważ dłużnik traci ogromną część kontroli nad swoim przedsiębiorstwem na rzecz wyznaczonego przez sąd zarządcy. W zamian otrzymuje jednak najlepszą szansę na rewitalizację swojej firmy i odzyskanie płynności finansowej.

Postępowanie sanacyjne – rygorystyczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Opisywany proces różni się od trzech alternatywnych dróg, które można wybrać w celu restrukturyzacji firmy. Jest tak, ponieważ jako jedyne pozwala na działania sanacyjne. Są to wszystkie czynności, które mają na celu poprawienie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika. Oczywiście nie szkodząc przy tym osobom trzecim oraz, w szczególności, wierzycielom. 

 

Wyznaczony przez sąd zarządca, który ma za zadanie podjąć odpowiednie kroki, by przywrócić firmie sprawność działania, to tak zwany doradca restrukturyzacyjny, który uzyskał licencję na wykonywanie swej pracy od odpowiednich organów. Posiada on ogromną swobodę działania podczas procesu sanacyjnego, w przeciwieństwie do dłużnika. Czynnościami, które często są podejmowane przez takie osoby, są wycofanie się z niekorzystnych umów zawartych pomiędzy osobą prowadzącą firmę a wierzycielami, redukcja etatów czy chociażby pozbycie się wartościowych przedmiotów, które nic nie wnoszą do działania przedsiębiorstwa (w tym dekoracje biura).

Opisywana forma postępowania często jest pożądana również przez wierzycieli, którzy, dzięki kontrolowaniu majątkiem właściciela firmy przez zarządcę, często relatywnie szybko otrzymują należne im pieniądze czy usługi lub dobra. To korzystna sytuacja dla obu stron, ponieważ mogą kontynuować swoje działania bez ingerencji walki z egzekucją komorniczą (lub bez potrzeby wynajmowania takowych usług i nakierowywania ich na dłużnika).

 

Warto wspomnieć, iż to dłużnik odpowiedzialny jest za zaplanowanie przyszłości firmy (innymi słowy, stworzenie wizji i planu na przyszłość). Jeśli zarządca będzie miał poważne podejrzenia, że właściciel firmy jedynie chroni się przed egzekucją komorniczą i nie ma zamiaru pracować nad sukcesem swojego przedsiębiorstwa, może zgłosić to do sądu, który wyda ostateczny werdykt w sprawie. Ma to za zadanie chronić wierzycieli, którzy znajdują się we wcześniej
stworzonym spisie wierzycieli.

 

Sanacja umożliwia na dokonywanie czynności, które nie byłyby możliwe podczas standardowego zarządzania firmą. Możliwość redukcji zatrudnienia czy wycofanie się z umów, które nie służą polepszeniu sytuacji przedsiębiorstwa to tylko niektóre z plusów podjęcia opisywanego planu działania. Jest to jednak również długotrwała misja, która będzie zabierała lwią część czasu dłużnika przez kilka lat. Jeśli zależy nam jednak na naszym biznesie i, co najważniejsze, mamy na niego pomysł, w który mocno wierzymy, warto jest walczyć o to, by uratować naszą firmę od niepożądanego upadku.

Zadzwoń