Postępowanie układowe

Strona główna Oferta Restrukturyzacja firm Postępowanie układowe

Jednym z poważniejszych postępowań restrukturyzacyjnych jest postępowanie układowe. Korzysta się z niego, gdy podmiot niewypłacalny nie spełnia wymagań do rozpoczęcia innych postępowań, a mianowicie o zatwierdzeniu układu oraz przyspieszonego układowego. Jest to proces o wiele bardziej od nich czasochłonny, wymagający również zaangażowania organów prawnych w większym stopniu. Wykorzystywany jest rzadziej od alternatywnych dróg rozwiązania problemu niewypłacalności, lecz nie jest niespotykany.

Postępowanie układowe – długotrwały proces restrukturyzacyjny

 

Opisywany wniosek jest składany, gdy suma spornych zobowiązań wierzycieli uprawnionych do głosu przekracza 15%. Wraz z jego wszczęciem w życie, dłużnik jest zmuszony wybrać nadzorcę sądowego. Jego rolą jest głównie szczegółowe rozpatrywanie wszystkich sprzeciwów, uwag, skarg i próśb skierowanych przez wierzycieli w stronę podmiotu niewypłacalnego. To właśnie z tego powodu cały proces może trwać kilka miesięcy lub nawet i dłużej.

 

Sformalizowany przebieg postępowania układowego sprawia, iż wierzyciele mogą aktywniej uczestniczyć w procesie restrukturyzacji firmy dłużnika. Wszelkie komentarze skierowane w jego stronę muszą być uwzględnione oraz weryfikowane przez sąd. To z kolei wymusza odpowiednie decyzje, które rzutować będą na przyszłość firmy i dalszą współpracę właściciela przedsiębiorstwa ze swoimi partnerami.

Warto wspomnieć, iż jedną z głównych różnic pomiędzy opisywanym postępowaniem a jego przyspieszoną wersją jest fakt, iż wierzyciele, którzy nie zostali zawarci w spisie wierzycieli, mogą oficjalnie odwołać się do owej decyzji. Stwarza to sytuacje, w których podmioty współpracujące z niewypłacalną firmą mogą stać się jednymi ze stron decyzyjnych, jeśli chodzi o przyszłość owego przedsiębiorstwa (jeśli oczywiście sąd zaakceptuje ich prośbę). Analogicznie, uczestnicy postępowania mogą sprzeciwić się umieszczeniu wierzytelności we wspomnianym spisie.

 

Bardzo istotne jest, by zaznaczyć fakt, iż odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja jest pozytywną zmianą zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli. Obie strony zyskują przecież zaufanego kontrahenta, z którym czeka ich owocna i długotrwałą współpraca. Opisywane postępowanie nie jest więc najczęściej (zdarzają się wyjątki) operacją przeprowadzaną z myślą o wyeliminowaniu firmy z rynku. Wręcz przeciwnie – jest to próba przywrócenia pozytywnych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami, które chcą otrzymać usługi, produkty lub gotówkę, by kontynuować ekspansję swojego przedsiębiorstwa.

Zadzwoń