30 maja, 2022

Co może zająć komornik: kwoty i środki wolne od zajęć

Niespłacone zobowiązania finansowe niosą ze sobą poważne konsekwencje. Takie jak zajęcia komornicze. Problem ten dotyczy wielu osób, które z różnych powodów wpadły w spiralę długów. W sytuacji, w której mamy do czynienia z egzekucją komorniczą, warto wiedzieć, ile może co miesiąc zniknąć z naszego konta na poczet spłaty zobowiązań wobec wierzycieli i jakie środki są wolne od zajęć.

W Polsce każdego roku komornicy prowadzą około 5 milionów spraw. Pokazuje to skalę problemu. Zajęcia komornicze dotyczą osób, które nie płacą zasądzonych alimentów, pożyczkobiorców czy kredytobiorców nie spłacających rat. Należy pamiętać, że egzekucja komornicza to ostateczność i środek, po który sięga się wówczas, kiedy inne metody uregulowania płatności zawodzą.

Każdy z ponad 1800 komorników działających w naszym kraju, musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o decyzję sądu. Wniosek o wszczęcie egzekucji wpływa do sądu zawsze z inicjatywy wierzyciela. Po rozpatrzeniu wniosku sąd decyduje o zasadności wniosku oraz wysokości ewentualnego zajęcia. Dopiero w momencie kiedy do komornika wpłynie wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym, rozpoczyna się procedura odzyskiwania należności od dłużnika. Zajęciem mogą być objęte:

 • pensja
 • rachunek bankowy
 • emerytura
 • renta
 • ruchomość i nieruchomość

Z reguły zajęciu komorniczemu podlega wynagrodzenie pracownicze. Przepisy wskazują jednocześnie, jakie elementy majątku nie mogą wchodzić w poczet spłaty długu. Są to m.in. przedmioty domowe, ubrania, żywność czy sprzęt, którego dłużnik lub członkowie rodziny potrzebują do wykonywania pracy lub nauki.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia?

Ile komornik może ściągnąć z naszego wynagrodzenia? Pensja jest chroniona przed nadmiernymi potrąceniami, a wysokość pobieranych na rzecz wierzyciela kwot uzależniona jest m.in. od kwoty minimalnej płacy w danym roku. W roku 2022 minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto, co daje ok. 2364 zł na rękę. Jeśli dłużnik otrzymuje właśnie taką pensję, komornik nie może potrącić ani złotówki tytułem ściągnięcia należności na rzecz wierzyciela. Wyjątek stanowią tutaj zajęcia alimentacyjne.

W przypadku osób, które zarabiają miesięcznie więcej niż ustawowa minimalna płaca krajowa, komornik może zająć nawet 50 proc. wynagrodzenia. Jeszcze więcej, bo aż 60 proc. potrącenia z wynagrodzenia obowiązuje zaś w przypadku dłużników alimentacyjnych, których traktuje się tutaj surowiej. Zaznaczmy tutaj, że omawiane potrącenia i progi wolne od zajęcia dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Emerytura a zajęcia komornicze

Co w sytuacji, w której zajęcie komornicze dotyczy emeryta? Obecnie regulacje prawne mówią o tym, że potrącenie emerytury nie może być wyższe niż 25 proc. otrzymywanego miesięcznie świadczenia. Nieco inaczej sprawa będzie wyglądała w przypadku zajęć przeznaczonych na spłatę alimentów. W tym przypadku komornik może potrącić na 60 proc. wysokości emerytury.

ul. Kmieca 3
61-654 Poznań,
woj. wielkopolskie

NIP: 7792518614
Strona internetowa:
Proformat

Wyślij swoje CV

Rozpatrzymy każdą kandydaturę.

  Zapisz się do Newslettera

  i bądź na bieżąco z informacjami ze świata finansów i prawa!
  Zgoda*