4 lutego, 2022

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Jak uchronić przedsiębiorstwo przed ogłoszeniem upadłości? Istnieją oczywiście różne ścieżki, które mogą nas przed tym uchronić – jednym ze sposobów, któremu się dzisiaj przyjrzymy, jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Głównym celem tego typu działań jest ochrona firmy przed widmem bankructwa.

Poruszamy ten temat w trudnym dla biznesu momencie. Koniunktura w różnych sektorach pokazuje wyhamowanie, a problem z utrzymaniem firmy w dobrej kondycji finansowej potęgują m.in. problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w dobie światowej pandemii koronawirusa. Dane podsumowujące ubiegły rok zdają się potwierdzać tę tendencję. W 2021 roku upadłość ogłosiło m.in. 560 firm z branży usługowej, w handlu niewypłacalność dotknęła 400 podmiotów gospodarczych, w sektorze produkcji problem dotyczył również blisko 400 przedsiębiorstw. Trudności z utrzymaniem płynności finansowej pojawiają się także w innych branżach, których tutaj nie wyszczególniliśmy.

Restrukturyzacja firmy – na czym polega?

O ile ogłoszenie upadłości jest ostatnim krokiem i oznacza, że biznesu nie udało się uchronić przed zamknięciem, istnieją kroki, które możemy przedsięwziąć, żeby uniknąć takiego scenariusza. Restrukturyzacja pozwala przedsiębiorcom pokonać trudności i wprowadzić niezbędne zmiany w obrębie funkcjonowania firmy tak, aby nie generowała więcej strat. Z tego narzędzia chroniącego przed ogłoszeniem upadłości korzystają właściciele przedsiębiorstw, które stały się niewypłacalne bądź są niewypłacalnością zagrożone. Zainicjowanie procesu restrukturyzacyjnego daje firmom czas na niezbędne zmiany, modernizacje, optymalizowanie produkcji czy opracowanie nowego modelu zarządzania biznesem.

Jakie są konsekwencje związane z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji?

Rozpoczęcie procesu restrukturyzacyjnego oznacza dla niewypłacalnego przedsiębiorcy szereg korzyści. Za najważniejszą można uznać fakt, że na czas restrukturyzacji dłużnik nie uiszcza żadnych rat związanych z zobowiązanami, które są objęte układem. Niemniej jednak musi opłacać bieżące faktury. Dodatkowo, konta bankowe osoby zadłużonej zabezpieczane są nie tylko przed ewentualnym zajęciem, ale także przed obecnymi zajęciami komorniczymi (egzekucje komornicze są wstrzymywane). Kolejnym rozwiązaniem, które chroni w tym czasie przedsiębiorcę jest to, że nie można wypowiedzieć umowy najmu czy dzierżawy nieruchomości, w której prowadzona jest firma. Ta sama zasada dotyczy kredytów zaciągniętych przed rozpoczęciem restrukturyzacji – umowy nie mogą zostać wypowiedziane. Przedsiębiorstwo będące w procesie restrukturyzacji może także przystąpić do redukowania zatrudnienia na zasadach takich, jakie mają miejsce w przypadku postępowania upadłościowego.

Restrukturyzacja najczęściej ma też ścisły związek z oddłużaniem firmy. Plan ratunkowy dla biznesu w takim przypadku oznacza dążenie do redukcji zadłużenia, odroczeniu terminu uiszczenia zobowiązań finansowych czy konwersji długów na akcje czy udziały. Należy pamiętać o tym, że podczas przygotowań do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji należy sporządzić szczegółowy plan działań, którego celem będzie poprawa funkcjonowania biznesu i odzyskanie płynności finansowej.

ul. Kmieca 3
61-654 Poznań,
woj. wielkopolskie

NIP: 7792518614
Strona internetowa:
Proformat

Wyślij swoje CV

Rozpatrzymy każdą kandydaturę.

    Zapisz się do Newslettera

    i bądź na bieżąco z informacjami ze świata finansów i prawa!
    Zgoda*