Polityka prywatności

§ 1

Dane Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Pomocy Dłużnikom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kmieca 3, NIP: 7792518614, REGON: 387047355, KRS: 0000859564.
 

2. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@kancelaria-pomoc.pl bądź pod numerem telefonu 535 866 521.
 

3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Elżbieta Tofil. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Spółce należy zgłaszać do w/w osoby. Adres korespondencyjny: Data Protection Advisory Group Sp. z o.o., ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa, adres poczty elektronicznej: iod.kpd@dpag.pl.

§ 2

Cele przetwarzania i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane są poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie kancelaria-pomoc.pl, a także w związku z przesyłaną korespondencją elektroniczną (e-mail, wiadomości Facebook, Instagram i inne)  w formie ustnej za pośrednictwem komunikacji telefonicznej oraz w formie papierowej.
 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
a)    dokonania analizy zgłoszenia,

b)    udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej,

c)    przekazania informacji o usługach,

d)    marketingowych, w tym przesyłania powiadomień e-mail i SMS,

e)    umożliwienia pozostawienia komentarza,

f)     monitorowania i podwyższania jakości udzielanych usług - poprzez nagrywanie rozmów za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

 

3. Administrator w wyżej wymienionych celach przetwarza takie dane osobowe, jak:

a)    Imię i ewentualnie nazwisko (jeśli zostało podane),

b)    adres e-mail,

c)    numer telefonu,

d)    ewentualnie adres zamieszkania (jeśli został podany),

e)    głos.

 

Podstawą prawną przetwarzania dobrowolna zgoda na przetwarzanie oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na analizie zgłoszenia, udzieleniu odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy i przekazaniu informacji o usługach, a także monitorowanie i podwyższanie jakości udzielanych usług. W pozostałym zakresie dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody.

 

4. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, przechowywane będą przez Administratora do wycofania zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji lub do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Nagrania z przeprowadzonych rozmów za pośrednictwem komunikacji telefonicznej będą przetwarzane przez 7 dni od dnia przeprowadzonej rozmowy.
 

5. Każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

b)    ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)    przeniesienia danych,

e)    wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody,

f)     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji celów określonych w pkt. 2. Niepodanie danych nie powoduje konsekwencji.
 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

§ 3

Przekazywanie danych osobowych

1. W razie potrzeby związanej ze świadczeniem usług Administrator przekazuje dane osobowe działającym na zlecenie podmiotom, które współpracują z Kancelarią Pomocy Dłużnikom oraz firmom świadczących usługi na rzecz Administratora.
 

2. Dane są przekazywane tylko podmiotom, które współpracują z Kancelarią na podstawie stosownych umów oraz są zobowiązane do przestrzegania regulacji RODO w zakresie powierzonych danych osobowych.
 

3. Dane nie będą wysyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 4

Pliki „cookies”

1. Administrator na Stronie korzysta z tzw. plików „cookies”, które wykorzystywane są do dostosowania zawartości stron internetowych, optymalizacji oraz zbierania statystyk.
 

2. Pliki „cookies” nie gromadzą danych osobowych i w każdym momencie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.
 

3. Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ul. Kmieca 3
61-654 Poznań,
woj. wielkopolskie

NIP: 7792518614
Strona internetowa:
Proformat

Wyślij swoje CV

Rozpatrzymy każdą kandydaturę.

    Zapisz się do Newslettera

    i bądź na bieżąco z informacjami ze świata finansów i prawa!
    Zgoda*