22 grudnia, 2022

Co mam zrobić jeśli nie udało mi się ogłosić upadłości konsumenckiej?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób znalazło się na finansowym zakręcie. Po chwilowej stabilizacji sytuacji gospodarczej, obecnie musimy mierzyć się z kolejnymi poważnymi perturbacjami, czyli rosnącą inflacją, wyższymi rachunkami za prąd czy gaz, a także gorszą koniunkturą na rynku pracy.

Domowe budżety obciążone są także często rosnącymi ratami za kredyty hipoteczne. Okoliczności te przekładają się na rosnące zainteresowanie postępowaniami związanymi z upadłością konsumencką. Co jednak w sytuacji, w której sąd oddali wniosek dłużnika o umorzenie części lub całości spoczywających na nim zobowiązań?

Choć postępowanie upadłościowe kojarzone jest głównie z przedsiębiorstwami, osoby indywidualne, w sytuacji, w której narastające długi przerastają możliwości finansowe konsumenta, również mogą starać się o ogłoszenie bankructwa. Co więcej, statystyki pokazują, że do sądów napływa coraz więcej wniosków od osób fizycznych ubiegających się o upadłość konsumencką. Tylko w 2021 roku do sądów wpłynęło ponad 18 tys. podobnych zgłoszeń.

O przyczynach wspomnieliśmy już we wstępie – rosnące opłaty, wyższe raty kredytów czy inflacja odbijają się na finansach wielu osób, które skłonne są sięgać po radykalne rozwiązania w celu poprawy swojej sytuacji. Za takie rozwiązanie uchodzi między innymi ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kto może złożyć podobny wniosek do sądu i jakie przesłanki powinny być spełnione, żeby postępowanie zostało doprowadzone do końca?

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość może złożyć osoba fizyczna, która stała się niewypłacalna. Co rozumieć pod tym pojęciem? Niewypłacalność oznacza, że przez okres co najmniej 3 miesięcy konsument nie był w stanie spłacać regularnie swoich zobowiązań finansowych.

Jak wygląda sam proces składania wniosku i co powinien zawierać? Zgłoszenie o wszczęcie procedury upadłościowej dostarcza się do sądu upadłościowego, który przypisany jest do miejsca zamieszkania. Wniosek musi zawierać między innymi wykaz majątku wraz z wyceną poszczególnych aktywów, spis wierzycieli oraz wysokość zadłużenia wraz z harmonogramem spłat, informację na temat wysokości dochodów oraz spornego zadłużenia, jeśli takie istnieje. Konieczne jest również przygotowanie uzasadnienia wniosku – sąd weźmie to pod uwagę na przykład podczas ustalania zasad spłaty roszczeń wierzycieli. Kompletny wniosek powinien zawierać także dowody niewypłacalności dłużnika.

Kiedy musimy liczyć się z odrzuceniem wniosku o bankructwo przez sąd?

Istnieją sytuacje, w których konsument nie może ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Kto nie może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku? W tej grupie znajdą się osoby, które mimo trudności finansowych, są wypłacalne; których majątek przewyższa kwotę spłaty zaciągniętych długów czy prowadzą działalność gospodarczą. Do tej listy należy jeszcze dopisać dłużników, którzy na przestrzeni ostatnich 10 lat już ogłosili upadłość konsumencką i chcą zrobić to ponownie. Z odrzuceniem wniosku muszą się też liczyć konsumenci, którzy do niewypłacalności doprowadzili z własnej winy. Z odrzuceniem wniosku spotkamy się także wówczas, kiedy sąd stwierdzi, że doszło do pozbywania się majątku w celu uniknięcia odpowiedzialności.
Co zrobić, kiedy sąd odrzuci wniosek o upadłość konsumencką?

W momencie, kiedy konsument otrzyma od sądu pismo zawiadamiające o odrzuceniu wniosku o upadłość, ma on prawo do złożenia zażalenia. Warunkiem rozpatrzenia odwołania od decyzji, jest dostarczenie zażalenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni od otrzymania decyzji. Pismo należy wnieść do sądu drugiej instancji dostarczając dokumenty przez sąd rejonowy. Przed złożeniem ponownego wniosku warto dowiedzieć się i sprawdzić, na podstawie jakich przesłanek sąd zablokował wszczęcie procedury upadłościowej. Być może nie zostały dopełnione jakieś kwestie formalne, wniosek był niekompletny? Jak uchronić się przed negatywną oceną wniosku przez sąd? Jednym ze sposobów na uniknięcie takiej sytuacji, jest skorzystanie z pomocy kancelarii specjalizujących się w oddłużaniu.

Kancelaria – pomoc dla dłużników

Od wielu lat wspieramy klientów, którzy szukają sposobów na poprawę swojej sytuacji finansowej i i chcą uporządkować zobowiązania. Nad każdą sprawą pochylamy się z wnikliwością, analizując szczegółowo sytuację oraz proponując możliwe rozwiązania. Klienci korzystający z pomocy naszej kancelarii mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniach do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Zajmujemy się między innymi opracowaniem dokumentacji oraz sprawami formalnymi. Jest to o tyle ważne, że najmniejsze uchybienie oraz braki w dokumentacji mogą skutkować oddaleniem wniosku przez sąd. Podejmujemy się również reprezentowania klientów w trakcie postępowania o bankructwo. Na każdym etapie służymy też radą oraz wsparciem, informując o możliwych scenariuszach i konsekwencjach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przychylenie się sądu do przedłożonego przez konsumenta wniosku skutkuje zazwyczaj częściowym lub całkowitym umorzeniem długi. W przypadku zmniejszenia wysokości zadłużenia sąd ustala też harmonogram spłat. Warto mieć na uwadze, że całkowite umorzenie bez konieczności zaspokajania roszczeń wierzycieli, to sytuacja rzadka, co trzeba mieć na uwadze podejmując decyzję o ubieganiu się o ogłoszenie bankructwa.

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy naszej kancelarii antywindykacyjnej? W pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz umieszczony na naszej stronie internetowej. Jeśli wyślecie zapytanie poprzez formularz, postaramy się na nie odpowiedzieć jak najszybciej – zazwyczaj kontakt nawiązujemy w przeciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości. W trakcie konsultacji z naszymi prawnikami dowiecie się, co możecie zrobić w sytuacji, w której zadłużenie zaczęło przerastać Wasze możliwości finansowe i jakie działania będą wskazane, jeśli chcecie złożyć wniosek o upadłość. Zapraszamy także do odwiedzania naszej witryny – na naszym blogu regularnie dzielimy się poradami dotyczącymi oddłużania.

ul. Kmieca 3
61-654 Poznań,
woj. wielkopolskie

NIP: 7792518614
Strona internetowa:
Proformat

Wyślij swoje CV

Rozpatrzymy każdą kandydaturę.

    Zapisz się do Newslettera

    i bądź na bieżąco z informacjami ze świata finansów i prawa!
    Zgoda*