15 maja, 2023

Odfrankowienie i unieważnienie umowy kredytu

Problemy finansowe, które wyniknęły z zaciągania pożyczek we frankach szwajcarskich, to wciąż zmora wielu Polaków. Na szczęście, jeśli w umowie zawarte zostały klauzule abuzywne, można walczyć o swoje prawa w sądzie, starając się o stwierdzenie niezasadności umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a instytucją finansową. Obecnie coraz więcej spraw sądowych kończy się zadowalającym dla kredytobiorcy orzeczeniem. Frankowicze mogą podstawić na jedno z dwóch rozwiązań: unieważnienie umowy kredytu albo tzw. odfrankowienie. Na czym polegają te dwa wyjścia?

Unieważnienie umowy kredytu – co się z nim wiąże?

W tej sytuacji, w związku z istnieniem klauzul abuzywnych, dążymy do całkowitego zniesienia zobowiązania spłaty kredytu. Jeśli sąd zdecyduje o unieważnieniu umowy, będzie ona traktowana, jakby nigdy jej nie zawarto. Jakie są tego konsekwencje? Obie strony – bank oraz frankowicz – zostaną zobowiązani do zwrotu świadczeń finansowych przekazanych sobie w ramach umowy. Kredytobiorca otrzyma z powrotem spłacone raty z odsetkami, wartość ubezpieczenia, a także inne opłaty dodatkowe. Musi natomiast zwrócić początkową kwotę otrzymaną od banku. Ta zwykle jest dużo niższa od spłaconego kapitału, zatem jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Frankowicz nie musi też oczywiście spłacać pozostałych rat.

Odfrankowienie kredytu – umowa na preferencyjnych warunkach

Innym wyjściem jest zmiana warunków kontraktu. W przypadku odfrankowienia umowa nie jest unieważniana — obowiązuje dalej, ale usuwane są z niej klauzule abuzywne oraz ryzyko walutowe, związane z przeliczaniem kursu franka szwajcarskiego na polskie złotówki i odwrotnie. Wcześniej klient musiał brać pod uwagę zmieniające się wartości, a wysokość raty potrafiła znacznie wzrosnąć z miesiąca na miesiąc. Co do stawki oprocentowania zmiennego, przy odfrankowieniu zostaje ona tak sama – jej wartość jest sumą marży banku oraz LIBOR. To o wiele korzystniejsze rozwiązanie niż stawka obliczana na podstawie WIBOR. W rezultacie kredyt jest udzielony w PLN, natomiast oprocentowanie dotyczy CHF, co wiąże się z odczuwalnym zmniejszeniem wysokości raty.

Co jeszcze wiąże się z odfrankowieniem? Ze względu na niezgodność z prawem niektórych zapisów, kredytobiorca może w sądzie żądać zwrotu nienależnie nadpłaconych kwot. W zależności od tego, jak długo obowiązywała umowa i jak wysokie raty spłacał frankowicz, może on liczyć na odzyskanie naprawdę dużej sumy pieniędzy.

Które wyjście jest lepsze?

Podsumowując, podstawowa różnica pomiędzy odfrankowieniem a unieważnieniem umowy kredytu polega na tym, że w pierwszym przypadku umowa między klientem a bankiem dalej obowiązuje (ale na zmienionych warunkach), natomiast w drugim jest anulowana w całości. Czy któreś z tych rozwiązań jest korzystniejsze od drugiego? Wiele zależy od indywidualnej sytuacji frankowicza, kondycji jego finansów oraz oczekiwań. Wielu specjalistów jako lepsze wyjście wskazuje unieważnienie umowy kredytu – takie decyzje podejmowane są w większości przypadków. Niektórzy klienci decydują się jednak na odfrankowienie i spłatę kredytu w polskich złotych.

ul. Kmieca 3
61-654 Poznań,
woj. wielkopolskie

NIP: 7792518614
Strona internetowa:
Proformat

Wyślij swoje CV

Rozpatrzymy każdą kandydaturę.

    Zapisz się do Newslettera

    i bądź na bieżąco z informacjami ze świata finansów i prawa!
    Zgoda*