Oddłużanie osób fizycznych

Strona główna Oferta Oddłużanie osób fizycznych 

Oddłużanie jest zbiorczym terminem, pod którym kryje się cała gama działań i zabiegów prawnych, mających na celu wyprowadzenie osoby fizycznej bądź podmiotu biznesowego z trudnej sytuacji ekonomicznej poprzez przywrócenie płynności finansowej. Odroczenie widma ingerencji komornika nie należy do procesów łatwych, jednak dzięki indywidualnej strategii oraz konsekwentnej, wieloetapowej pracy wyjście na prostą nie jest wcale niemożliwe.

Najczęstsze przyczyny zadłużenia osób fizycznych 

Trudna sytuacja finansowa może mieć swoje podłoże w wielu aspektach życia. Przyczyn kryzysu ekonomicznego osób fizycznych, który w konsekwencji prowadzić może do powstania długów, doszukiwać się można zarówno w sferze czysto zawodowej — jak utrata stanowiska, likwidacja zakładu pracy czy złe decyzje biznesowe — jak i tej prywatnej, na którą składać się mogą problemy zdrowotne, konflikty rodzinne czy inne wypadki losowe.

Zobowiązania osób fizycznych, które najczęściej podlegają procesowi oddłużania to z kolei wszelkie rodzaje kredytów — hipoteczne, konsumpcyjne i walutowe — jak również zaległości wobec ZUS-u i fiskusa, spłata kart kredytowych, oraz wszelkie inne roszczenia i należności. Na osobną wzmiankę zasługują oferty pozabankowe — wszelkiej maści “chwilówki” oferowane przez parabanki specjalizujące się w tego typu pożyczkach. Z reguły są to stosunkowo niskie kwoty pożyczane na okres do kilkudziesięciu dni, które mogą stanowić znaczne obciążenie dla domowego budżetu, stanowiąc częstą przyczynę zadłużenia.

Oddłużanie osób fizycznych — plan działania krok po kroku

 

Oddłużania nie da się przeprowadzić łatwo ani szybko — jest to długotrwały proces o wielu etapach, który wymaga konsekwencji i determinacji w działaniu i nieustannym dążeniu do celu. Mimo że naturalnie każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie ze względu na jego unikalną specyfikę, zdecydowanie można nakreślić pewien ogólny plan działania, który znajdzie zastosowanie w odniesieniu do większości osób fizycznych. W pierwszej kolejności warto dokonać szczegółowej oceny wymiaru naszego zadłużenia. Dotyczy to wszelkich zobowiązań, które składają się na aktualną kwotę do zapłaty. Istotne jest także pogrupowanie należności ze względu na ich priorytet — wyodrębnienie najbardziej naglących zobowiązań (innymi słowy najmocniej przeterminowanych) jest kluczowe w kontekście minimalizacji dalszych kosztów i strat, wynikających chociażby z odsetek. Następny krok obejmować powinien rzetelną ocenę własnych możliwości finansowych pod kątem wyboru konkretnej strategii wyjścia z kryzysu, a właściwie produktu finansowego kierowanego do osób fizycznych, które utraciły płynność finansową. W tym momencie warto również zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnych kancelarii świadczących usługę oddłużania osób fizycznych, które zaoferują swoje pośrednictwo w kontaktach z podmiotów dostarczających tego rodzaju rozwiązania.

1.

Niekończąca się spirala

 

Jak już wspomnieliśmy, wyjście z trudnej sytuacji finansowej wymaga wiele samozaparcie i cierpliwości, a także skorzystania z jednego z dedykowanych produktów oddłużeniowych — najczęściej specjalnych kredytów lub pożyczek bankowych i pozabankowych. Zdecydowanie zbyt częstą oraz jednocześnie bardzo nieskuteczną praktyką jest nawarstwianie zobowiązań poprzez próbę spłaty jednych pożyczek krótkoterminowych za pomocą kolejnych. Taka praktyka prowadzi jedynie do stosunkowo szybkiego pomnożenia zobowiązań. W tego typu przypadku najlepszym wyjściem jak możliwie najszybsze zawarcie ugody z pożyczkodawcom oraz negocjacja rozłożenia należności na raty

2.

Profesjonalna pomoc w oddłużaniu osób fizycznych

 

Jako że proces wychodzenia z kryzysu finansowego osób fizycznych zdecydowanie należy do przedsięwzięć skomplikowanych — które nierzadko wymagają szerszego oglądu sytuacji oraz dogłębnej wiedzy w zakresie zależności i mechanizmów ekonomicznych — rozsądnym posunięciem jest skorzystanie ze wsparcia firm na co dzień trudniących się tego typu zagadnieniami. Usystematyzowane podejście w połączeniu ze znajomością niuansów prawnych pozwala na stworzenie indywidualnej strategii oddłużania osoby fizycznej — planu skrojonego pod specyfikę danego przypadku

3.

Wsparcie kancelarii oddłużeniowej obejmuje:

  • podliczenie wysokości wszystkich zobowiązań klienta;
  • szczegółową ocenę możliwości finansowych;
  • sporządzenie szczegółowej strategii działania;
  • profesjonalne doradztwo w kwestii wyboru odpowiedniego produktu finansowego;
  • pośrednictwo w kontakcie z podmiotem oferującym tenże produkt (banki, firmy pożyczkowy, a nawet osoby prywatne);
  • ochrona majątku klienta oraz monitorowanie poprawności procedury windykacyjnej, zapobieganie nadużyciom;
  • podejmowanie odpowiednich czynności prawnych na etapie sądowym i przedsądowym;
  • reprezentacja klienta w sądzie oraz przed organami egzekucyjnymi;
  • umarzanie wierzytelności na etapie sądowym;
  • negocjacje z wierzycielami.

Istotną korzyścią dla osób fizycznych, płynącą ze współpracy z profesjonalną kancelarią, której specjalizacja mieści się w omawianym obszarze, jest gwarancja szczegółowej oceny każdego etapu interakcji — zarówno z wierzycielami, jak i z firmą dostarczającą produkt finansowy — pod kątem prawidłowości podejmowanych przez nie działań. Pozwala to zapobiegać jakimkolwiek nadużyciom i zaniechaniom, jednocześnie zapewniając najkorzystniejszy z perspektywy klienta przebieg całego procesu.

Poznaj całą ofertę