Upadłość konsumencka

Strona główna Oferta Upadłość konsumencka

W życiu czasem dochodzi do sytuacji, w których problemy finansowe przytłaczają w sposób niepozwalający na wydostanie się z długów. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się przez okres powyżej 3 miesięcy, możliwe jest złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie niewypłacalności - bankructwa. Jest to stosunkowo nowa konstrukcja w polskim prawie
(wprowadzono ją w ramach nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe w 2009 roku) określana jako upadłość konsumencka i dotyczy jedynie osób fizycznych (czyli nieprowadzących działalności gospodarczej). Stanowi konstrukt prawny pomagający pokonać trudności finansowe w sytuacji “bez wyjścia” (związanych m.in. ze złą inwestycją, niepowodzeniami życiowymi, zdarzeniami losowymi) i wymaga spełniania określonych prawnie przesłanek.

Bankructwo osoby fizycznej – dla kogo?

 

Ta nowelizacja prawa upadłościowego stworzona została z myślą o osobach fizycznych - konsumentach, którzy nie radzą sobie ze spłatą narastających długów. Otwarcie postępowania sądowego w sprawie bankructwa wymaga jednak spełnienia określonych prawnie przesłanek. Poza niewypłacalnością (utrzymującą się niemożnością regulowania zobowiązań finansowych) znaczenie ma również to, by dług osoby fizycznej nie wynikał z umyślnie podjętych działań lub rażącego niedbalstwa. Co więcej, sąd oddali wniosek, jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat wobec osoby fizycznej było już prowadzone postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka osoby fizycznej - postępowanie sądowe

Postępowania w sprawie bankructwa otwiera się na wniosek dłużnika przed sądem rejonowym. Dostarczony przez dłużnika wniosek z uzasadnieniem będzie badany pod kątem spełniania przesłanek niezbędnych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z tego powodu należy w nim zawrzeć informacje dotyczące majątku z szacowaną wyceną oraz posiadanych środków finansowych (w gotówce i na rachunkach bankowych), a także listę wierzycieli (wraz z wysokością długu w stosunku do każdego podmiotu) oraz dowody potwierdzające bankructwo. W celu przygotowania wniosku warto skorzystać z pomocy prawnej.

 

Przychylenie się sądu do wniosku w orzeczeniu końcowym skutkuje oddłużeniem - całkowitym lub częściowym umorzeniem długów lub zaspokojeniem roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika (w zależności od sytuacji danej osoby fizycznej). Warto podkreślić, że tylko w wyjątkowych przypadkach spraw o bankructwo dochodzi do całkowitego umorzenia długów bez konieczności spłaty żadnej części zobowiązań. Zwykle sąd ustala znaczne zmniejszenie długu, a konsument może również liczyć na rozłożenie spłaty na raty zgodnie z harmonogramem, którego wykonanie podlega kontroli ze strony sądu.

Pomoc przy upadłości konsumenckiej

Nasza kancelaria świadczy pomoc osobom fizycznym, które chciałyby złożyć wniosek o otwarcie postępowania w celu sądowego stwierdzenia upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się zarówno przygotowaniem stosownej dokumentacji oraz załatwieniem kwestii formalnych, jak i podejmujemy się reprezentacji w trakcie postępowania o bankructwo oraz zapewniamy pomoc i wsparcie w trakcie całej sprawy. Można się z nami skontaktować pod numerem telefonu lub
adresem mailowym, by umówić na wizytę w naszej kancelarii w Poznaniu i pozwolić nam zapoznać się ze sprawą.

Zadzwoń